Lime.

Fruta dhe Perime / Fruta të Freskëta

250 Lekë / 500 gr


Detajet e Produktit

Lime.

499/kg


Produkti nuk është aktualisht aktiv.