Nektarine.Cilesia e pare.

Fruta dhe Perime / Fruta të Freskëta

120 Lekë / Kg


Detajet e Produktit

Nektarine .

120/kg


Produkti nuk është aktualisht aktiv.