Ehw Proshute Kofshe e tymosur.

Peshk, mish dhe nenprodukte mishi / Proshutë

170 Lekë / 200 gr


Detajet e Produktit

Ehw Proshute Kofshe e tymosur.

850/kg