Barilla Bavetti N.13,makarona 500 gr.

Oriz- Pasta (makarona) / Pasta (makarona)

100 Lekë / Copë


Detajet e Produktit

Barilla Bavetti N.13,makarona 500 gr.


Produkti nuk është aktualisht aktiv.