Avokado 350 gr.

Fruta dhe Perime / Fruta të Freskëta

192 Lekë / 350 gr


Detajet e Produktit

Avokado 350 gr,të buta ose të forta sipas preferencave.

(çmimi është në bazë të peshës, e cIla ndryshon me pak gram)

550/kg