Majdanoz i freskët me tufa.

Fruta dhe Perime / Perime të Freskëta

15 Lekë / tufa


Detajet e Produktit

Majdanoz i freskët me tufa.