Ananas 1.160 kg .

Fruta dhe Perime / Fruta të Freskëta

278 Lekë / 1.160 gr


Detajet e Produktit

Ananas 1.160 kg (çmimi është në bazë të peshës, e cila ndryshon me pak gramë).

240/kg.