Tak Slanina,biskota me proshute 100 gr.

Për mëngjesin / Biskota dhe amareta

60 Lekë / pako


Detajet e Produktit

Tak Slanina,biskota me proshute 100 gr.