Montorsi,mortadella me feta 60 gr.

Peshk, mish dhe nenprodukte mishi / Sallame të ndryshme

120 Lekë / pako

90 Lekë / pako


Detajet e Produktit

Montorsi,mortadella me feta 60 gr.

Data e Skadencës: 22 Janar 2019


Produkti nuk është aktualisht aktiv.