Teuta Gold Long Grain, Parboiled, oriz 1 kg.

Oriz- Pasta (makarona) / Oriz

110 Lekë / Copë


Detajet e Produktit

Teuta Gold Long Grain, Parboiled, oriz 1 kg.