Landessa milk shake chocolate ,230 ml.

Kafe dhe Caj / Kapucino dhe salep

140 Lekë / cope


Detajet e Produktit

Landessa milk shake chocolate ,230 ml.