Landessa strawberry milk shake ,230 ml.

Kafe dhe Caj / Kapucino dhe salep

130 Lekë / cope


Detajet e Produktit

Landessa strawberry milk shake ,230 ml.


Produkti nuk është aktualisht aktiv.