Scotti Long grain ,1 kg.

Oriz- Pasta (makarona) / Oriz

140 Lekë / cope


Detajet e Produktit

Scotti Long grain ,1 kg.