Kёrpudha Renditi sipas:
Datës Çmimit më Ulët Çmimit më Lartë

WTM Kerpudha 530 gr.

WTM Kerpudha 530 gr. 215 Lekë / cope

WTM Kerpudha 530 gr.

WTM Kerpudha 330 gr.

WTM Kerpudha 330 gr. 155 Lekë / cope

WTM Kerpudha 330 gr.

WTM,kerpudha te prera 280 gr.

WTM,kerpudha te prera 280 gr. 120 Lekë / cope

WTM,kerpudha te prera 280 gr.

Sejega Kerpudha 314 gr.

Sejega Kerpudha 314 gr. 130 Lekë / cope

Sejega Kerpudha 314 gr.

Sejega Kerpudhe e plote 500 gr.

Sejega Kerpudhe e plote 500 gr. 210 Lekë / cope

Sejega Kerpudhe e plote 500 gr.

Sejega Kërpudha 720 ml.

Sejega Kërpudha 720 ml. 240 Lekë / Copë

Sejega Kërpudha 720 ml.

Ardo Kerpudha te prera 400 gr.

Ardo Kerpudha te prera 400 gr. 230 Lekë / pako

Ardo Kerpudha te prera 400 gr. Paketim qese.Te ngrira.

Lutece Kërpudha 580 ml

Lutece Kërpudha 580 ml 280 Lekë / Copë

Lutece Kërpudha të prera 580 ml

Lutece Kërpudha 314 ml

Lutece Kërpudha 314 ml 145 Lekë / Copë

Lutece Kërpudha të prera 314 ml

Sejega Kërpudha te plote 500 ml.

Sejega Kërpudha te plote 500 ml. 215 Lekë / Copë

Sejega Kërpudha te plote 500 ml.

Attina, kërpudha mikse 280 gr

Attina, kërpudha mikse 280 gr 380 Lekë / cope

PRODUKT ITALIAN Attina, kërpudha mikse 280 gr.