Pasta (makarona) Renditi sipas:
Datës Çmimit më Ulët Çmimit më Lartë

Divella Vermicellini Nr.10,makarona 500 gr.

Divella Vermicellini Nr.10,makarona 500 gr. 75 Lekë / pako

Divella Vermicellini Nr.10,makarona 500 gr.

Baretti Gnocchi,makarona 500 gr.

Baretti Gnocchi,makarona 500 gr. 70 Lekë / pako

Baretti Gnocchi,makarona 500 gr.

Granoro N.2 Tagliatelle,makarona 500 gr.

Granoro N.2 Tagliatelle,makarona 500 gr. 75 Lekë / pako

Granoro N.2 Tagliatelle,makarona 500 gr.

Granoro N.3 Lingue di passero,makarona 500 gr.

Granoro N.3 Lingue di passero,makarona 500 gr. 75 Lekë / pako

Granoro N.3 Lingue di passero,makarona 500 gr.

Granoro N.13 Spaghetti Vermicelli,makarona 500 gr.

Granoro N.13 Spaghetti Vermicelli,makarona 500 gr. 75 Lekë / pako

Granoro N.13 Spaghetti Vermicelli,makarona 500 gr.

Granoro N.4 Linguine,makarona 500 gr.

Granoro N.4 Linguine,makarona 500 gr. 75 Lekë / pako

Granoro N.4 Linguine,makarona 500 gr.

Granoro N.100 Spirali Grandi,makarona 500 gr.

Granoro N.100 Spirali Grandi,makarona 500 gr. 75 Lekë / pako

Granoro N.100 Spirali Grandi,makarona 500 gr.

Rummo Spaghetti Grossi N.5,makarona me miell gruri te forte 500 gr.

Rummo Spaghetti Grossi N.5,makarona me miell gruri te forte 500 gr. 210 Lekë / pako

Rummo Spaghetti Grossi N.5,makarona me miell gruri te forte 500 gr.

Rummo Linguine N.13,makarona me miell gruri te forte 500 gr.

Rummo Linguine N.13,makarona me miell gruri te forte 500 gr. 210 Lekë / cope

Rummo Linguine N.13,makarona me miell gruri te forte 500 gr.

Rummo Semi di orzo N.27,makarona me miell gruri te forte 500 gr.

Rummo Semi di orzo N.27,makarona me miell gruri te forte 500 gr. 230 Lekë / pako

Rummo Semi di orzo N.27,makarona me miell gruri te forte 500 gr.

Rummo Stelline N.22,makarona me miell gruri te forte 500 gr.

Rummo Stelline N.22,makarona me miell gruri te forte 500 gr. 210 Lekë / pako

Rummo Stelline N.22,makarona me miell gruri te forte 500 gr.

Rummo Penne Rigate N.66.,makarona me miell gruri te forte 500 gr.

Rummo Penne Rigate N.66.,makarona me miell gruri te forte 500 gr. 210 Lekë / pako

Rummo Penne Rigate N.66.,makarona me miell gruri te forte 500 gr.

Rummo Farfalle N.85,makarona me miell gruri te forte 500 gr.

Rummo Farfalle N.85,makarona me miell gruri te forte 500 gr. 210 Lekë / pako

Rummo Farfalle N.85,makarona me miell gruri te forte 500 gr.

Rummo Paglia e Fieno All'uovo N.105,makarona me miell gruri te forte 250 gr.

Rummo Paglia e Fieno All'uovo N.105,makarona me miell gruri te forte 250 gr. 270 Lekë / pako

Rummo Paglia e Fieno All'uovo N.105,makarona me miell gruri te forte 250 gr.

Rummo Tagliatelle All'uovo N.132,makarona me miell gruri te forte 250 gr.

Rummo Tagliatelle All'uovo N.132,makarona me miell gruri te forte 250 gr. 270 Lekë / pako

Rummo Tagliatelle All'uovo N.132,makarona me miell gruri te forte 250 gr.